Welkom in Sion

God, kom mij te hulp,
Heer, haast u mij te helpen.
Met deze woorden beginnen we veel van onze gebeden. Alleen daarom al horen deze woorden hier op deze site. Bij wijze van welkom en uitnodiging; sta stil met ons. Richt je aandacht voordat je verder leest. Leef even mee met ons in de gedachte dat we Gods hulp nodig hebben bij alles wat we ondernemen.


NIEUWE WEBSITE: "Een klooster op Schiermonnikoog"

Er is een nieuwe website online: "Een klooster op Schiermonnikoog" kloosterschiermonnikoog.nl


VIERINGEN HEMELVAART - PINKSTEREN

14 mei: Hemelvaart Eucharistie 9.30 uur

PINKSTERZONDAG (24 MEI) IS 9.30 UUR DE LAATSTE VIERING IN DE ABDIJKERK. WEGENS VERHUISPLANNEN VAN DE MONNIKEN ZULLEN ER NA 24 MEI 2015 GEEN VIERINGEN MEER ZIJN IN DE ABDIJKERK .

AFSCHEID MET PINKSTEREN

Tijdens de Eucharistie van Pinksteren zal er stilte zijn in plaats van een preek. Aansluitend op de Eucharistie is er gelegenheid tot afscheid nemen. We zingen eerst samen het "Salve Regina" waarmee de monniken elke avond de dag afsluiten. Na een kort woord van tien minuten door de abt is er dan ruim anderhalf uur lang gelegenheid voor broeders en kerkgangers om afscheid te nemen van elkaar.

Waarom geen vieringen meer?

Onze verhuisplannen vereisen grondig en langdurig onderzoek. Voortdurend zijn broeders op pad voor dit onderzoek. Voor een viering samen met onze kerkgangers in de abdijkerk is het echter nodig dat er voldoende broeders thuis zijn. Vandaar dat we besloten hebben om te stoppen. NB We gaan dus niet nu al verhuizen, maar we kunnen in de huidige situatie helaas niet meer de liturgische gastvrijheid verlenen zoals we tot nu toe nog konden doen.


DRIE VRAGEN die we onszelf hebben gesteld

WAT DOEN WE HIER?

We leiden hier in abdij Sion het leven van een monnik. Waar gaat het om in ons leven als monnik? Om God. We hebben alles achtergelaten omwille van God toen we aan de poort klopten om in te treden. Hier zijn, om God. Dat was en is en blijft onze roeping.

WAAROM BLIJVEN WE NIET HIER?

Monniken worden schaars. Heel schaars. De leeftijd kruipt langzaam omhoog. Onze abdijgebouwen zijn groot, duur en onhandig. Het is tijd om wakker te worden en een stap te zetten waardoor ons leven als monnik dóór kan gaan. Bij onze intrede lieten we alles achter omwille van God. Wat vraagt onze roeping nu? We zijn hier niet gekomen om in een mooie abdij te wonen. Veel mensen snappen dat 'blijven zitten' in dit monumentale abdijcomplex de dood in de pot is. Anderen snappen dat niet en komen met oplossingen aandragen om het gebouw te vullen met groepen of activiteiten. Zelf zijn we al minstens twintig jaar bezig met oplossingen voor ons gebouw, en niet zonder resultaat. Langzaam ontdekten we echter dat oplossingen voor het GEBOUW nog geen oplossingen zijn voor ONS, monniken. Of het nu leeg staat of gevuld of beheerd wordt door anderen, wijzelf komen dan uiteindelijk terecht in een gedeelte van dit gebouwencomplex. Dat willen we niet. We willen niet wegkwijnen in een hoekje van onze eigen abdij. We willen onze roeping volop BLIJVEN beleven. Vandaar dat we de overbodige ballast van dit gebouwencomplex achter willen laten.

WAT VERWACHTEN WE VAN EEN NIEUWE PLEK?

Van een nieuwe plek verwachten we slechts dat we er dóór kunnen gaan met MONNIK ZIJN, zoals we nu al doen, maar dan dus zonder overbodige ballast. We zoeken een optimale leefsituatie om MONNIK te zijn - nu voor ons en in de toekomst voor komende generaties. En ja, we blijven bidden 'God kom mij te hulp'.

VERDER LEZEN?

Klik op ´Vraagbaak´of klik op ´Nieuws´


Abdij Sion, Sionline ...?

Deze website, www.abdijsion.nl, is onze thuisbasis. Hier kunt u kennismaken met de abdij. Delen in het abdijleven is mogelijk via  www.sionline.nl, dat als een soort virtueel 'gastenhuis' verdieping wil bieden aan haar bezoekers.

zoeken