Welkom in Sion

God, kom mij te hulp,
Heer, haast u mij te helpen.
Met deze woorden beginnen we veel van onze gebeden. Alleen daarom al horen deze woorden hier op deze site. Bij wijze van welkom en uitnodiging; sta stil met ons. Richt je aandacht voordat je verder leest. Leef even mee met ons in de gedachte dat we Gods hulp nodig hebben bij alles wat we ondernemen.


VIERINGEN GOEDE WEEK / PASEN

13 april: Palm-Passie Zondag Eucharistie 9.30 uur

met processie door kloostergangen (de dienst duurt tot ± 11.00 uur)

17 april: Witte Donderdag Eucharistie 16.30 uur

07.15 uur geen Eucharistie, wel Lauden
17.30 uur Vespers vervalt

18 april: Goede Vrijdag Gedachtenisviering 15.00 uur

07.15 uur geen Eucharistie, wel Lauden
14.20 uur Noon vervalt

19 april: Stille Zaterdag: Geen Eucharistie

07.15 uur geen Eucharistie, wel Lauden
19.30 uur Completen vervalt 

20 april: Paaszondag  (Eerste Paasdag):

                 00.00 Paaswake

              de Paaswake duurt ongeveer 2 à 2,5  uur

              04.15 uur Vigilie (Metten) vervalt

                 09.30 uur Eucharistie

              12.15 uur Noon vervalt

21 april: Tweede Paasdag Eucharistie 9.30 uur


Abdij Sion, Sionline ...?

Deze website, www.abdijsion.nl, is onze thuisbasis. Hier kunt u kennismaken met de abdij. Delen in het abdijleven is mogelijk via  www.sionline.nl, dat als een soort virtueel 'gastenhuis' verdieping wil bieden aan haar bezoekers.

zoeken