Welkom in Sion

God, kom mij te hulp,
Heer, haast u mij te helpen.
Met deze woorden beginnen we veel van onze gebeden. Alleen daarom al horen deze woorden hier op deze site. Bij wijze van welkom en uitnodiging; sta stil met ons. Richt je aandacht voordat je verder leest. Leef even mee met ons in de gedachte dat we Gods hulp nodig hebben bij alles wat we ondernemen.


“ONTWAAKT IN CHRISTUS”

schilderijenexpositie van br. Vincentius - zie hieronder


VIERINGEN KERST EN JAARWISSELING

24 december

19.30 uur dagsluiting vervalt

Kerstnachtmis: 00.00 uur Eucharistie

(=de nacht van 24 op 25 december, middernacht. Reservering van zitplaats is niet nodig).

Eerste Kerstdag (25 dec): 9.30 uur Eucharistie

12.15 uur gebedsdienst vervalt

Tweede Kerstdag (26 dec): 9.30 uur Eucharistie

12.15 uur gebedsdienst vervalt

Nieuwjaarsdag: Hoogfeest Maria, Moeder Gods: 9.30 uur Eucharistie

12.15 uur gebedsdienst vervalt


“ONTWAAKT IN CHRISTUS”

is het thema van de schilderijenexpositie van br. Vincentius, monnik van Abdij Sion. Met verrijkende beelden laat br. Vincentius iets zien van een bijzondere Ontmoeting die hem het zicht gaf op een leven als monnik.

De expositie is te bezichtigen in de buitenkapel op de zondagen 7, 14, 21 en 28 december na de Eucharistie van 9:30 uur tot 17:00 uur, en op vrijdag 26 december tweede kerstdag, dezelfde openingstijd. Tussen 12:00 en 13:00 uur is de zaal gesloten.

U kunt ook de expositie bezichtigen op andere dagen, dit graag even overleggen met de portier van de Abdij.

Locatie: Abdij Sion Vulikerweg 6 7431 PJ Diepenveen Tel: 0570 531392


DRIE VRAGEN die we onszelf hebben gesteld

WAT DOEN WE HIER?

We leiden hier in abdij Sion het leven van een monnik. Waar gaat het om in ons leven als monnik? Om God. We hebben alles achtergelaten omwille van God toen we aan de poort klopten om in te treden. Hier zijn, om God. Dat was en is en blijft onze roeping.

WAAROM BLIJVEN WE NIET HIER?

Monniken worden schaars. Heel schaars. De leeftijd kruipt langzaam omhoog. Onze abdijgebouwen zijn groot, duur en onhandig. Het is tijd om wakker te worden en een stap te zetten waardoor ons leven als monnik dóór kan gaan. Bij onze intrede lieten we alles achter omwille van God. Wat vraagt onze roeping nu? We zijn hier niet gekomen om in een mooie abdij te wonen. Veel mensen snappen dat 'blijven zitten' in dit monumentale abdijcomplex de dood in de pot is. Anderen snappen dat niet en komen met oplossingen aandragen om het gebouw te vullen met groepen of activiteiten. Zelf zijn we al minstens twintig jaar bezig met oplossingen voor ons gebouw, en niet zonder resultaat. Langzaam ontdekten we echter dat oplossingen voor het GEBOUW nog geen oplossingen zijn voor ONS, monniken. Of het nu leeg staat of gevuld of beheerd wordt door anderen, wijzelf komen dan uiteindelijk terecht in een gedeelte van dit gebouwencomplex. Dat willen we niet. We willen niet wegkwijnen in een hoekje van onze eigen abdij. We willen onze roeping volop BLIJVEN beleven. Vandaar dat we de overbodige ballast van dit gebouwencomplex achter willen laten.

WAT VERWACHTEN WE VAN EEN NIEUWE PLEK?

Van een nieuwe plek verwachten we slechts dat we er dóór kunnen gaan met MONNIK ZIJN, zoals we nu al doen, maar dan dus zonder overbodige ballast. We zoeken een optimale leefsituatie om MONNIK te zijn - nu voor ons en in de toekomst voor komende generaties. En ja, we blijven bidden 'God kom mij te hulp'.

VERDER LEZEN?

Klik op ´Vraagbaak´of klik op ´Nieuws´


Abdij Sion, Sionline ...?

Deze website, www.abdijsion.nl, is onze thuisbasis. Hier kunt u kennismaken met de abdij. Delen in het abdijleven is mogelijk via  www.sionline.nl, dat als een soort virtueel 'gastenhuis' verdieping wil bieden aan haar bezoekers.

zoeken